Televes Televes
Televes
Język: en | fr | de | it | pl | pt | ru | es
Televes
Televes
Televes
Televes

Wzmacniacz MATV 5we/1wy FM-BIII/DAB-UHF1 (3) -UHF2 (4) - UHF3

Ref. 539201

Informacje dodatkowe
Zdjęcia: 
Instrukcja obsługi: 
Centrale d'amplification MINIKOM 4E
Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu.
Produkt może być inny niż na zdjęciu.

SERIA MINIKOM

Wielowej?ciowe wzmacniacze do ma?ych i du?ych sieci dystrybucyjnych.Wzmacniacze tej serii wyposa?ono w prze??cznik umieszczony z ty?u obudowy, który pozwala na wybranie ma?ego lub du?ego wzmocnienia. Tak wi?c, stale
utrzymuj?c niski wspó?czynnik szumów, wzmacniacze gwarantuj? po??dany poziom wyj?ciowy nawet przy du?ych ró?nicach poziomu sygna?u wej?ciowego.

  • Osobne wzmocnienie kolejnych przedzia?ów pasma, które ulepsza wyj?ciowy poziom bez wywo?ywania interferencji  mi?dzy sygna?ami VHF i UHF.
  • Wej?cie ka?dego t?umika (0-20dB) wykonane w technologii z diod? PIN.
  • Zasilanie przedwzmacniaczy jest automatyczne. Aktywuje si? je za pomoc? prze??cznika (0/12Vdc).
  • Wska?nik LED sygna?u wyj?ciowego.
  • Wyj?cie Test (-30dB).
  • Prze??cznik wzmocnienia: HIGH/LOW (DU?E/MA?E).
  • Niski pobór mocy.

 

 

Referencia 539201
Entradas   4
Banda Amplificada   BI/BIII - FM - UHF - UHF
Ganancia VHF dB 20/30
UHF 27/37
Nivel de salida DIN 45004-B VHF dBµV 114
UHF 117
Figura de ruido VHF dB <7
UHF <9,5
Margen de regulación dB 20
Corriente máx. previos mA 70 (BIII/DAB-UHF1)
Consumo AC w 9
Dimensiones mm 180x110x55
Informacje dodatkowe
Zdjęcia: 
Instrukcja obsługi: 
Televes
Televes Televes