Televes Televes
Televes
J─Özyk: en | fr | de | it | pl | pt | ru | es
Televes
Televes
Televes
Televes

Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych firmy Televes Polska Sp. z o.o.

Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych firmy Televes Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (GDPR) dotycz─ůcym ochrony danych osobowych, hiszpa┼äsk─ů ustaw─ů o ochronie danych (Ley Orgánica 15/1999), rozporz─ůdzeniem rozwoju LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, z dnia 21 grudnia), przedstawiamy Polityk─Ö ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest osoba prawna, która okre┼Ťla cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Innymi s┼éowy, podmiot odpowiedzialny decyduje, w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarzane s─ů dane osobowe.

Do celów niniejszej polityki ochrony danych osobowych podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

 • Nazwa firmy: Televes Polska Sp. z o.o. – NIP: PL8992689284
 • Adres: ul. Jana D┼éugosza 48, 51-162 Wroc┼éaw – Polska
 • Telefon: (+48) 71 7901 11
 • Adres email: dpo@televescorporation.com

Kontakt do Przedstawiciela ds. Ochrony Danych

Televés Corporación wyznaczy┼éo wewn─Ötrznego Przedstawiciela ds. Ochrony Danych. Wszelk─ů korespondencj─Ö dotycz─ůc─ů ochrony i przetwarzania danych mo┼╝na kierowa─ç na poni┼╝szy adres e-mail:

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je chronimy?

Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Dla celów okre┼Ťlonych w niniejszej Polityce ochrony i przetwarzania danych osobowych, podmiot odpowiedzialny gromadzi i przetwarza dane osobowe. W dalszej cz─Ö┼Ťci tego dokumentu obja┼Ťniamy informacje dla ka┼╝dego rodzaju przetwarzania danych, które zale┼╝─ů od us┼éug lub relacji umownej, któr─ů utrzymujesz z naszym podmiotem.

Nasza organizacja zobowi─ůzuje si─Ö do zachowania ca┼ékowitej poufno┼Ťci i stosowania odpowiednich ┼Ťrodków bezpiecze┼ästwa (fizycznych, technicznych i organizacyjnych) w celu ochrony Twoich danych osobowych.

U┼╝ytkownik odpowiada za podanie rzetelnych, prawdziwych oraz autentycznych danych osobowych i zobowi─ůzuje si─Ö do ich nale┼╝ytej aktualizacji.

Przetwarzanie danych: “Klient”

1. Jakie dane s─ů przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imi─Ö i nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dane finansowe: nr rachunku bankowego, nr karty p┼éatniczej.
 • Dane zawodowe: zawód, stanowisko, do┼Ťwiadczenie, kwalifikacje.
 • Dane dotycz─ůce transakcji: dostarczone produkty i us┼éugi.
2. W jakim celu przetwarzane s─ů dane?

Podane przez „Klienta” dane osobowe przetwarzane s─ů w celu zarz─ůdzania danymi klientów firmy, w celu utrzymania relacji handlowej, spraw dotycz─ůcych rachunkowo┼Ťci i rozrachunków, zarz─ůdzania administracyjnego, realizacji zamówie┼ä i fakturowania, a tak┼╝e zobowi─ůza┼ä podatkowych.

Podane dane osobowe zostan─ů wykorzystane tak┼╝e do celów reklamowych i dzia┼éalno┼Ťci komercyjnej, na co wymagana jest wyra┼║na zgoda zainteresowanej strony.

Podane dane osobowe b─Öd─ů przechowywane tak d┼éugo, jak d┼éugo utrzymywane b─Öd─ů relacje handlowe z „Klientem”. Je┼╝eli „Klient” zdecyduje si─Ö na wykre┼Ťlenie swoich danych osobowych, b─Öd─ů one przechowywane w naszych bazach danych w okresach przewidzianych przez prawo, tak aby by─ç w stanie wywi─ůza─ç si─Ö z obowi─ůzków podatkowych i ksi─Ögowych. Dane te zostan─ů usuni─Öte po zako┼äczeniu okresu okre┼Ťlonego warunkami prawnymi.

3. Jaka jest prawomocno┼Ť─ç przetwarzania danych??

Podstaw─ů prawn─ů do przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, a tak┼╝e wype┼énienie prawnego obowi─ůzku przez odpowiedzialny podmiot.

Przekazywanie ofert i promocji, które mog─ů zainteresowa─ç "Klienta", opiera si─Ö na wyra┼║nej zgodzie "Klienta".

4. Do jakich innych podmiotów s─ů przekazywane dane?

Mo┼╝liwe s─ů transfery danych do innych firm nale┼╝─ůcych do Televés Corporación, o ile jest to konieczne do zachowania zgodno┼Ťci z umow─ů. Niektóre z tych firm znajduj─ů si─Ö poza granicami Hiszpanii. Na ko┼äcu tego dokumentu przedstawiona jest aktualna lista firm nale┼╝─ůcych do Televés Corporación.

Mo┼╝liwe s─ů tak┼╝e transfery danych do organów publicznych ze wzgl─Ödu na obowi─ůzek prawny.

Inne mi─Ödzynarodowe transfery danych nie b─Öd─ů dokonywane.

Przetwarzanie danych: “Kontakty i Potencjalni klienci”

1. Jakie dane s─ů przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imi─Ö i nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
2. W jakim celu przetwarzane s─ů dane?

Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe zostan─ů wykorzystane do zarz─ůdzania danymi kontaktów biznesowych i potencjalnych klientów.

Podane dane osobowe zostan─ů wykorzystane tak┼╝e do celów reklamowych i dzia┼éalno┼Ťci komercyjnej, na co wymagana jest wyra┼║na zgoda zainteresowanej strony.

Podane dane osobowe b─Öd─ů przechowywane tak d┼éugo, jak d┼éugo utrzymywane b─Öd─ů relacje handlowe. Je┼╝eli „Kontakt” lub „Potencjalny klient” zdecyduje si─Ö na wykre┼Ťlenie swoich danych osobowych, zostan─ů one usuni─Öte z naszej bazy danych.

3. Jaka jest prawomocno┼Ť─ç przetwarzania danych?

Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest wyra┼║na zgoda danej osoby.

4. Do jakich innych podmiotów s─ů przekazywane dane?

Dane osobowe nie zostan─ů przekazane ┼╝adnemu innemu podmiotowi.

Nie zaplanowano równie┼╝ mi─Ödzynarodowych transferów danych osobowych.

Przetwarzanie danych: “Dostawcy”

1. Jakie dane s─ů przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imi─Ö i nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dane finansowe: nr rachunku bankowego.
 • Dane zawodowe: zawód, stanowisko, kwalifikacje.
 • Dane dotycz─ůce transakcji: dostarczone produkty i us┼éugi.
2. W jakim celu przetwarzane s─ů dane?

Podane przez „Dostawc─Ö” dane osobowe przetwarzane s─ů w celu zarz─ůdzania danymi dostawców firmy, w celu utrzymania relacji handlowej, spraw dotycz─ůcych rachunkowo┼Ťci i rozrachunków, zarz─ůdzania administracyjnego, a tak┼╝e zobowi─ůza┼ä podatkowych.

Podane dane osobowe b─Öd─ů przechowywane tak d┼éugo, jak d┼éugo utrzymywane b─Öd─ů relacje handlowe z „Dostawc─ů”. Je┼╝eli „Dostawca” zdecyduje si─Ö na wykre┼Ťlenie swoich danych osobowych, b─Öd─ů one przechowywane w naszych bazach danych w okresach przewidzianych przez prawo, tak aby by─ç w stanie wywi─ůza─ç si─Ö z obowi─ůzków podatkowych i ksi─Ögowych. Dane te zostan─ů usuni─Öte po zako┼äczeniu okresu okre┼Ťlonego warunkami prawnymi.

3. Jaka jest prawomocno┼Ť─ç przetwarzania danych?

Podstaw─ů prawn─ů do przetwarzania danych jest wykonanie umowy, a tak┼╝e wype┼énienie prawnego obowi─ůzku przez odpowiedzialny podmiot.

4. Do jakich innych podmiotów s─ů przekazywane dane?

Dane osobowe nie zostan─ů przekazane ┼╝adnemu innemu podmiotowi. Wyj─ůtkiem s─ů transfery danych do organów publicznych ze wzgl─Ödu na obowi─ůzek prawny.

Nie zaplanowano mi─Ödzynarodowych transferów danych osobowych.

Przetwarzanie danych: “Kandydat do pracy”

1. Jakie dane s─ů przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imi─Ö i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, zdj─Öcie.
 • Dane dotycz─ůce cech osobowych: p┼ée─ç, stan cywilny, obywatelstwo, wiek, data i miejsce urodzenia.
 • Dane zawodowe: zawód, stanowisko, do┼Ťwiadczenie, kwalifikacje.
2. W jakim celu przetwarzane s─ů dane?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzane s─ů w celu zarz─ůdzania procesami rekrutacyjnymi w naszej firmie.

Podane dane osobowe b─Öd─ů przechowywane tak d┼éugo, dopóki zainteresowana strona nie wycofa zgody do przechowywania swojego CV dla przysz┼éych procesów rekrutacyjnych. Je┼╝eli "Kandydat do pracy" zdecyduje si─Ö na wykre┼Ťlenie swoich danych osobowych, zostan─ů one usuni─Öte z naszej bazy danych kandydatów do pracy.

 

3. Jaka jest prawomocno┼Ť─ç przetwarzania danych?

Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest wyra┼║na zgoda danej osoby.

4. Do jakich innych podmiotów s─ů przekazywane dane?

Mo┼╝liwe s─ů transfery danych do innych firm nale┼╝─ůcych do Televés Corporación w celach przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych. Niektóre z tych firm znajduj─ů si─Ö poza granicami Hiszpanii w zwi─ůzku z czym wymagana jest wyra┼║na zgoda zainteresowanej strony do umo┼╝liwienia przeprowadzenia mi─Ödzynarodowego transferu danych. Na ko┼äcu tego dokumentu przedstawiona jest aktualna lista firm nale┼╝─ůcych do Televés Corporación.

Inne mi─Ödzynarodowe transfery danych nie b─Öd─ů dokonywane.

Przetwarzanie danych: "U┼╝ytkownik produktu"

1. Jakie dane s─ů przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imi─Ö i nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dane dotycz─ůce transakcji: dostarczone produkty i us┼éugi.
2. W jakim celu przetwarzane s─ů dane?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzane s─ů w celu zarz─ůdzania danymi u┼╝ytkowników oraz osób, które naby┼éy nasze produkty aby móc ┼Ťwiadczy─ç im us┼éugi posprzeda┼╝owe oraz udost─Öpni─ç pomoc techniczn─ů.

Podane dane osobowe zostan─ů wykorzystane tak┼╝e do celów reklamowych i dzia┼éalno┼Ťci komercyjnej, na co wymagana jest wyra┼║na zgoda zainteresowanej strony.

Podane dane osobowe b─Öd─ů przechowywane do momentu wycofania zgody. Je┼╝eli "U┼╝ytkownik produktu" zdecyduje si─Ö na wykre┼Ťlenie swoich danych osobowych, zostan─ů one usuni─Öte z naszej bazy danych.

3. Jaka jest prawomocno┼Ť─ç przetwarzania danych?

Podstaw─ů prawn─ů do przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie danej umowy.

Przekazywanie ofert i promocji, które mog─ů zainteresowa─ç "U┼╝ytkownika produktu", opiera si─Ö na wyra┼║nej zgodzie "U┼╝ytkownika produktu".

4. Do jakich innych podmiotów s─ů przekazywane dane?

Dane osobowe nie zostan─ů przekazane ┼╝adnemu innemu podmiotowi.

Nie zaplanowano mi─Ödzynarodowych transferów danych osobowych.

Wyj─ůtek s─ů transfery danych do innych firm nale┼╝─ůcych do Televés Corporación w Unii Europejskiej

Przetwarzanie danych: "Uczestnik szkolenia"

1. Jakie dane s─ů przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imi─Ö i nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dane zawodowe: zawód, stanowisko, kwalifikacje.
2. W jakim celu przetwarzane s─ů dane?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzane s─ů w celu rejestracji uczestników na szkolenia techniczne organizowane przez nasz─ů firm─Ö dotycz─ůce naszych produktów i stosowanych technologii.

Podane dane osobowe zostan─ů wykorzystane tak┼╝e do celów reklamowych i dzia┼éalno┼Ťci komercyjnej, na co wymagana jest wyra┼║na zgoda zainteresowanej strony.

Podane dane osobowe b─Öd─ů przechowywane do momentu wycofania zgody. Je┼╝eli "Uczestnik szkolenia" zdecyduje si─Ö na wykre┼Ťlenie swoich danych osobowych, zostan─ů one usuni─Öte z naszej bazy danych uczestników szkolenia.

3. Jaka jest prawomocno┼Ť─ç przetwarzania danych?

Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest wyra┼║na zgoda danej osoby.

4. Do jakich innych podmiotów s─ů przekazywane dane?

Dane osobowe nie zostan─ů przekazane ┼╝adnemu innemu podmiotowi.

Nie zaplanowano mi─Ödzynarodowych transferów danych osobowych.

Wyj─ůtek s─ů transfery danych do innych firm nale┼╝─ůcych do Televés Corporación w Unii Europejskiej

Przetwarzanie danych: "Prowadz─ůcy szkolenie"

1. Jakie dane s─ů przetwarzane?
 • Dane identyfikacyjne: imi─Ö i nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dane finansowe: nr rachunku bankowego.
 • Dane zawodowe: zawód, stanowisko, kwalifikacje.
2. W jakim celu przetwarzane s─ů dane?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzane s─ů w celu zarz─ůdzania danymi osób prowadz─ůcych szkolenia organizowane przez nasz─ů firm─Ö.

Podane dane osobowe b─Öd─ů przechowywane do momentu wycofania zgody. Je┼╝eli "Prowadz─ůcy szkolenie" zdecyduje si─Ö na wykre┼Ťlenie swoich danych osobowych, zostan─ů one usuni─Öte z naszej bazy danych prowadz─ůcych szkolenia.

3. Jaka jest prawomocno┼Ť─ç przetwarzania danych?

Podstaw─ů prawn─ů do przetwarzania danych jest wykonanie umowy, a tak┼╝e wype┼énienie prawnego obowi─ůzku przez odpowiedzialny podmiot.

4. Do jakich innych podmiotów s─ů przekazywane dane?

Mo┼╝liwe s─ů transfery danych do organów publicznych ze wzgl─Ödu na obowi─ůzek prawny (Zak┼éad Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych, urz─Ödy skarbowe).

Mo┼╝liwe s─ů tak┼╝e transfery danych w uzasadnionych celach zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů firmy: wymagane podanie danych bankowych podmiotom finansowym, odpowiedzialnym za obs┼éug─Ö op┼éat za ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych (PESEL, imi─Ö i nazwisko oraz numer rachunku).

Nie zaplanowano mi─Ödzynarodowych transferów danych osobowych.

Wyj─ůtkiem s─ů transfery danych do innych firm nale┼╝─ůcych do Televés Corporación w Unii Europejskiej

Jakie s─ů twoje prawa w zwi─ůzku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami dotycz─ůcymi ochrony danych, masz szereg praw zwi─ůzanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Wykonywanie tych praw jest nieodp┼éatne, z wyj─ůtkiem przypadków, w których zg┼éaszane wnioski s─ů bezzasadne lub niewspó┼émierne.

Prawa te s─ů nast─Öpuj─ůce:

a. Prawo do informacji: masz prawo do otrzymywania informacji na temat wykorzystania i przetwarzania Twoich danych osobowych w jasnym i prostym j─Özyku, w zwi─Öz┼éy, przejrzysty, zrozumia┼éy i ┼éatwo dost─Öpny sposób.

b. Prawo dost─Öpu: w ka┼╝dej chwili masz prawo poprosi─ç nas o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe s─ů przez nas przetwarzane. My mamy obowi─ůzek zapewnienia Tobie dost─Öpu do Twoich danych oraz informacji dotycz─ůcych ich przetwarzania. Masz prawo do uzyskania kopii tych danych. Udost─Öpnienie kopii twoich danych osobowych, jest darmowe, jednak sk┼éadanie wniosków o dodatkowe kopie mo┼╝e podlega─ç pobraniu op┼éaty. Dost─Öp do Twoich danych wymaga potwierdzenia przez Ciebie twojej to┼╝samo┼Ťci lub tak┼╝e podania wi─Öcej informacji, które s─ů niezb─Ödne do obs┼éugi Twojego wniosku.

c. Prawo do sprostowania i uzupe┼énienia danych: masz prawo ┼╝─ůdania do niezw┼éocznego sprostowania swoich danych osobowych, które s─ů nieprawid┼éowe. Z uwzgl─Ödnieniem celów przetwarzania, masz równie┼╝ prawo ┼╝─ůdania uzupe┼énienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego o┼Ťwiadczenia.

.

d. Prawo do usuni─Öcia danych: masz prawo za┼╝─ůda─ç od nas usuni─Öcia Twoich danych osobowych, gdy mi─Ödzy innymi dane nie s─ů ju┼╝ potrzebne do celów, dla których zosta┼éy przekazane. Jednak prawo to nie jest bezwzgl─Ödne, tj. podmiot odpowiedzialny ma prawo do dalszego przetwarzania danych w przypadku obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania: masz prawo za┼╝─ůda─ç od nas, aby┼Ťmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, co oznacza, ┼╝e mo┼╝emy je nadal przechowywa─ç, ale nie mo┼╝emy kontynuowa─ç ich przetwarzania w przypadku gdy zostanie spe┼éniony jeden z poni┼╝szych warunków:

 • osoba, której dane dotycz─ů, kwestionuje prawid┼éowo┼Ť─ç danych osobowych – na okres pozwalaj─ůcy podmiotowi odpowiedzialnemu sprawdzi─ç prawid┼éowo┼Ť─ç tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz─ů, sprzeciwia si─Ö usuni─Öciu danych osobowych, ┼╝─ůdaj─ůc w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje ju┼╝ danych osobowych do celów przetwarzania, ale s─ů one potrzebne osobie, której dane dotycz─ů, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä;
 • osoba, której dane dotycz─ů, wnios┼éa sprzeciw z przyczyn zwi─ůzanych z jej szczególn─ů sytuacj─ů – wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie podmiotu odpowiedzialnego s─ů nadrz─Ödne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotycz─ů.

f. Prawo do przenoszalno┼Ťci danych: masz prawo do przes┼éania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego w uporz─ůdkowanym, powszechnie u┼╝ywanym i czytelnym dla komputera formacie. Prawo to obowi─ůzuje, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si─Ö na podstawie zgody lub wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa si─Ö w sposób zautomatyzowany.

g. Prawo do sprzeciwu: To prawo pozwala Ci sprzeciwi─ç si─Ö wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym profilowaniu. Obowi─ůzku tego nie b─Ödziemy mogli wykona─ç tylko wtedy, gdy przetwarzamy Twoje dane w przypadku, gdy akredytujemy uzasadnione powody przetwarzania lub formu┼éowania, wykonywania lub obrony roszcze┼ä.

h. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie: EMasz prawo do tego, aby nie podlega─ç decyzji, która opiera si─Ö wy┼é─ůcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo┼éuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wp┼éywa, o ile taka decyzja nie jest wymagana do wykonania danej umowy.

i. Prawo do wycofania zgody: W przypadkach, w których uzyskali┼Ťmy Twoj─ů zgod─Ö na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zwi─ůzku z pewnymi czynno┼Ťciami (np. w celu wys┼éania Ci informacji handlowych), mo┼╝esz j─ů wycofa─ç w dowolnym momencie. Na podstawie wycofania zgody przestaniemy wykonywa─ç t─Ö konkretn─ů czynno┼Ť─ç, na któr─ů wcze┼Ťniej wyrazi┼ée┼Ť zgod─Ö, chyba ┼╝e istnieje inny powód, który uzasadnia ci─ůg┼éo┼Ť─ç przetwarzania Twoich danych. W takim przypadku powiadomimy Ci─Ö o tej sytuacji.

j. Prawo do zg┼éoszenia roszczenia do organu kontroli: masz prawo wyst─ůpi─ç z roszczeniem do hiszpa┼äskiej agencji ds. ochrony danych (Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, Tel. +34 901 100 099 - 912 663 517 (www.agpd.es)), lub elektronicznie: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Mo┼╝esz skorzysta─ç z powy┼╝szych praw, wysy┼éaj─ůc komunikat do Dzia┼éu Obs┼éugi Klienta lub wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç e-mail na adres dpo@televescorporation.com, do┼é─ůczaj─ůc kopi─Ö dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç i podaj─ůc dane niezb─Ödne do przetworzenia wniosku.

Zainteresowani mog─ů uzyska─ç dodatkowe informacje o swoich prawach na stronie internetowej hiszpa┼äskiej agencji ds. ochrony danych: www.agpd.es.

Firmy nale┼╝─ůce do Televés Corporación

Firmy aktualnie wchodz─ůce w sk┼éad Televés Corporación to:

Nazwa firmy NIP Adres siedziby
TELEVES, S.A. A15010176 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
INGENIERIA DE SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO S.L.U. B15577166 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE CIRCUITOS ELECTRONICOS S.L.U. B15675101 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
TELCOR, S.A. A15229156 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVICIOS DE TELECONTROL, S.L. B15782550 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
TREDESS 2010, S.L. B15874183 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
ARANTIA 2010, S.L.U. B70035019 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
ASSAMBLIA 2010, S.L.U. B70039672 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE INFORMATICA, S.A. A15025422 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE MECANIZADOS ELECTRONICOS, S.A. A1506454 P.I.TAMBRE-VIA EDISON 16 15890 SANTIAGO (A Coruña)
POZOSTAŁE ODDZIAŁY TELEVES W EUROPIE NIP
Televes Electrónica Portuguesa, LDA. PT500972311
Vía Dr. Francisco Sa Carneiro. Lote 17 Zona Ind. Maia 1 Sector-X 4470 – Barca-Maia-Oporto (PO) – Portugal
Televes UK, LTD GB484096518
11 hill street industrial estate np44 7pg – Cwmbran, Gwent (UK) Reino Unido
Televes France, S.A.R.L. FR45414385369
1 Rue Louis de Broglie Parc d’Activités de l’Esplanade 77400 – St. Thibault Vignes – Francia
Televes Italia, S.R.L. IT04301520963
Via Liguria 16 20068 – Peschiera Borromeo (MI) – Italy
Televes Deutschland, GmbH. DE162380827
Kuferstraße 20 73257 – Kongen – Germany
Televes Polska PL8992689284
ul. Jana D┼éugosza 48, 51-162 Wroc┼éaw – Poland
Televes Scandinavia SE556207728801
Vannhögsgatan 7, 23 166 – Trelleborg – Sweden

 

Televes
Televes Televes