Oświadczenie dotyczące programowania typu open source

Oprogramowanie układowe wbudowane w ten produkt i/lub oprogramowanie używane w tym produkcie (zwane dalej „Oprogramowaniem”) może obejmować oprogramowanie chronione prawami autorskimi stron trzecich na podstawie licencji Open Source. Aby dowiedzieć się, której licencji podlega Oprogramowanie, należy zapoznać się z poniższą tabelą. Oprogramowanie jest rozpowszechniane BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Całkowite ryzyko związane z jakością i wydajnością Oprogramowania spoczywa na użytkowniku. Spółka Televes nie zapewnia żadnego wsparcia dla Oprogramowania. Przed rozpoczęciem korzystania z Oprogramowania należy zapoznać się z naszą Umową licencyjną użytkownika końcowego (EULA).


Produkt/Software

Platforma

Licencje open source769301 AP Wifi


GPL-2.0

GPL-2.0 or later

LGPL-2.1

BSD 2-Clause License

Kod źródłowy oprogramowania bibliotecznego może być wymagany przez okres co najmniej trzech lat od spółki Televes (należy napisać na adres e-mail: asistenciatecnica@televes.com lub na adres pocztowy: Televes, S.A., Rúa B. de Conxo 17 15706 Santiago de Compostela, Hiszpania).CoaxManager

GPL-2.0

GPL-2.0 or later

LGPL-2.1

BSD 2-Clause License

Cygwin-LICENSE-TERMS

Kod źródłowy oprogramowania bibliotecznego może być wymagany przez okres co najmniej trzech lat od spółki Televes (należy napisać na adres e-mail: asistenciatecnica@televes.com lub na adres pocztowy: Televes, S.A., Rúa B. de Conxo 17 15706 Santiago de Compostela, Hiszpania).

*CM działa na oprogramowaniu cygwin runtime 2.5.2 (najnowsza wersja kompatybilna z XP).
Prawie wszystkie pakiety cygwin podlegają licencji GPL, ale zaprzestano tworzenia źródeł i nie są one już dostępne na kopiach
lustrzanych cygwin.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania binarnego

Oprogramowanie układowe wbudowane w ten produkt i/lub oprogramowanie używane w tym produkcie (zwane dalej „Oprogramowaniem”) może obejmować oprogramowanie chronione prawami autorskimi stron trzecich rozpowszechniane w formie binarnej. Aby uzyskać warunki licencji dla takich danych binarnych, należy zapoznać się z poniższą tabelą.


Produkt/Software

Licencje

komponent Binarnego769301 AP Wifi


qca-plc-notice.txt

qca-notice.txt

plc-utils-2.1.6

LSDK-9.5.5.36

LSDK-WLAN-9.5.5.36

LSDK-MW-9.5.5.35CoaxManager

Cygwin-LICENSE-TERMS

qca-plc-notice.txt

WinPcap-LICENSE

wxWindows Library Licence

HP License.txt

cygwin-2.5.2

plc-utils-2.1.6

Winpcap-4.1.3

wxWidgets-2.8.1

netperf-2.5

.